ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

(hatályos 2024. március 26-tól)

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a Tóth Cecília e.v. (továbbiakban: Szolgáltató) weblapján (www.zezil.hu, www.kreatividotervezes.hu, www.tothcecilia.hu) és aldomainjein (www.bolt.zezil.hu , www.iranytu.zezil.hu www.klub.zezil.hu www.sf.zezil.hu www.program.zezil.hu) (továbbiakban: weboldal) történő jogviszonyokra egyaránt.

A Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) valamint a weboldal/honlapot látogató személyek (a továbbiakban: Látogató) jogait és kötelezettségeit tartalmazza, a közöttük fennálló jogviszony részleteit határozza meg. (A Szolgáltató és az Ügyfél , és Látogató a továbbiakban: Felek.)

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.zezil.hu/aszf/ és letölthető a következő oldalakról: https://www.zezil.hu/wp-content/uploads/2024/03/zezil_aszf.pdf

A www.sf.zezil.hu és a www.iranytu.zezil.hu weboldalakon keresztül a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek elfogadása mellett lehet vásárolni, kizárólag magánszemélyeknek, a Szolgáltatónak nem áll módjában cégeket kiszolgálni.

A Szolgáltató felnőttképzési tevékenységet nem folytat.

A webáruházak működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

 1. Szolgáltató adatai

Kapcsolattartó: Tóth Cecília

Ügyfélszolgálat: cili(kukac)zezil.hu és iranytu(kukac)zezil.hu

Hívásfogadás: 06-70/213-7033 H-P: 9-14

Szolgáltató: Tóth Cecília e.v.
Szolgáltató székhelye, levelezési címe (egyben a panaszügyintézés helye): 1222 Budapest, Háros utca 47-49. D ép. B lph. 3/34
Adószám: 68318534-1-43

Bankszámlaszám: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. , 16200151-18536986

Nyilvántartási szám: 51573827

Egyéni vállalkozói nyilvántartását vezető hatóság megnevezése: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Szerződés nyelve: magyar

Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-106695/2016. és NAIH-104810/2016

(hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis)

A szerződés nyelve: magyar

Tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft. Adószám: 25138205-2-41

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Telefon: +36 1 700 4140

WEB: http://tarhelypark.hu

E-mail: info@tarhelypark.hu

Adatvédelmi tájékoztató: https://tarhelypark.hu/aszf/

 

 

 1. Alapvető rendelkezések

2.1. A Zezil Iránytű webáruházban, és a www.sf.zezil.hu rendelési űrlapjain (továbbiakban együttesen: webáruház) történő vásárlás, illetve jelentkezés elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.2. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.3. A webáruházban történő vásárlást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”) valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései szabályozzák. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak a felekre.

2.4. Jelen ÁSZF 2024. március 26. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A változások a webáruházakban történt megjelenésüktől lépnek életbe. Az Ügyfél/Látogató a weboldalak használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.5. Az Ügyfél/Látogató a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra történő belépés után (függetlenül attól, hogy regisztrált vagy nem regisztrált Ügyfél/Látogató) az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben az Ügyfél/Látogató nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.6. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak tekintetében. A weboldalakon és aldomaineken található tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel, egyúttal tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. (lásd. 12. Szerzői jogok)

 1. Regisztráció / Vásárlás

3.1. Az Ügyfél/Látogató a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Az Ügyfél/Látogató a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót az Ügyfél/Látogató által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Ügyfél/Látogató a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.5. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel.

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.1. A megjelenített termékek és szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan feltüntetett árak minden esetben bruttó árak és forintban értendők. A termékek ára nem tartalmazza a házhoz szállítás díját, kivéve abban az esetben, ha ezt külön feltüntetjük a weboldalon. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. Az árak egy db termékre vonatkoznak kivéve, ha ettől eltérő információt adtunk meg.

4.3. Vállalkozásunk Alanyi Adómentesen végzi tevékenységét, ezért Áfás számla kiállítása nem áll módunkban.

4.4. A szerződés tárgyát képezik a Szolgáltató által életszervezéssel és életvezetéssel kapcsolatos témákban létrehozott kiadványok (nyomtatott vagy elektronikus formátumban) és anyagok (letölthető termékek, online tananyagok, videók, online workshop, online program), online egyéni konzultációs folyamat tanácsadás, valamint a weboldal űrlapjain keresztül előfizetéses online klubba való regisztráció. A fenti szolgáltatáson túl a Szolgáltató egyedi ajánlatokat tesz közzé a honlapján, amik életszervezéssel és életvezetéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások ( személyes workshop). Amennyiben a Szolgáltató feltünteti, online program és egyéni konzultációs folyamat tanácsadás esetében lehetőség van részletfizetésre, egyébiránt egyösszegű teljesítés lehetséges.

4.5. A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

Fizikai termékek: könyv

Letölthető termékek: ebook, tanulmány, sablon

Online tananyagok

Előfizetéses online klub

Egyéni konzultáció

4.6. A webáruházban és űrlapokon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, opcionálisan a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4.7. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja az Ügyfeleket/Látogatókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.8. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyenkor a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szállítani. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után a Szolgáltató azonnal tájékoztatja az Ügyfelet az új adatokról. Az Ügyfél ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.9. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

4.10. A megrendelések elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.

Megrendelés esetén a szerződéskötés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4. § (10) bekezdése alapján történik meg. A szerződést a webáruházban a „Megrendelem!” „Fizetés”  vagy a „Jelentkezem” gombra való kattintással köttetik meg.

A számlát a www.szamlazz.hu oldalon állítja ki a Szolgáltató. Az Ügyfél a 2007. évi CXXVII törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével tudomásul veszi, hogy a kibocsájtott e-számlákat .pdf formátumban email útján küldi a Szolgáltató.

A megrendelések elküldésével az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján a letölthető termékekhez való hozzáférés, valamint az online tanfolyamok megkezdése után elveszíti a szerződéstől való elállási jogát.

 1. A vásárlás menete, megrendelés
 2. Fizikai termék, letölthető termék vagy online tananyag esetében az iránytű.zezil.hu webáruházban

5.1.1.: Az Ügyfél/Látogató a regisztrációt követően bejelentkezik a webáruházba. Lehetőség van a „Pénztár” oldalon is regisztrálni. Regisztrációval elkerülhető, hogy az Ügyfélnek a következő vásárlás alkalmával újra meg kelljen adnia a személyes adatait.

5.2. Az Ügyfél/Látogató kiválasztja a webáruház kínálatából a megfelelő terméket, beállítja a darabszámot és a „kosárba rakom” gomb megnyomásával a kosárba helyezni azt. A darabszámot későbbiekben is módosíthatja.

5.3. Amennyiben az Ügyfél/Látogató szeretne további terméket kosárba helyezni, úgy a ”Vásárlás folytatása vagy a “Termékek” menüpontra kattintva tudja folytatni a vásárlást. A „Kosár” menüpontra vagy a kosár ikonra kattintva bármikor megtekinthető a kosár tartalma.

5.4. A megfelelő termékek kiválasztását követően, amennyiben az Ügyfél/Látogató nem szeretne további terméket a kosárba tenni, a „Kosár” menüpontra vagy a kosár ikonra kattintva tudja ellenőrizni a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Mennyiség megadását követően a “Kosár frissítése” gombra kell kattintani, ekkor láthatóvá válik a termékekért fizetendő összeg.

5.5. A termékek előtt lévő piros “x” megnyomásával  törölhető az adott termék a kosárból.

5.6. Az Ügyfél/Látogató a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva adhatja meg a számlázási adatait, a pontos szállítási címet és itt választhatja ki a fizetési módot.

Amennyiben már regisztrálta magát, akkor a „Pénztár” oldalon is be tud lépni az Ügyfél.

5.6.1. A számlázás adatainál azt a nevet szükséges megadni, akinek a nevére az Ügyfél a számlát kéri. Áfás számla kiállítására nincs lehetőség.

5.6.2. Szállítási címet csak fizikai termék vásárlás esetén és abban az esetben kell megadni, amennyiben az eltér a számlázási címtől.

5.6.3. Az Ügyfél a következő fizetési módok közül tud választani: banki átutalás, bankkártyás fizetés.

5.6.3.1. Banki utalás:

A közvetlen banki átutalás opciót választása esetében lép életbe.

A megrendelt termék értékét és a szállítás díját közvetlenül és előre a Szolgáltató bankszámlájára kell banki átutalással befizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője, és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Az Ügyfélnek fel kell tüntetnie a nevét és a rendelésszámot a megjegyzés rovatban.

Az utaláshoz az adatok a következőek:

Kedvezményezett bankja: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

Kedvezményezett neve: Tóth Cecília

Adószám: 68318534-1-43

Kedvezményezett számlaszáma: 16200151-18536986

5.6.3.2. Bankkártyás fizetés

Bankkártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül opció választása esetében lép életbe.

Az Ügyfél a „Fizetés Barionnal” gombra kattintva átirányításra kerül a Barion biztonságos kommunikációs csatornával ellátott fizetési oldalára, ahol az Ügyfél még egyszer ellenőrizheti, hogy a megvásárolni kívánt termék/szolgáltatás és a vételár helyes-e.

A Barion fizetési oldal adattartalma titkosított és védett, tartalmáról a Szolgáltató sem szerez tudomást. A tranzakció során a bankkártyaszámot, a kártya lejárati idejét, és a biztonsági kódot kell megadni. A Barion kéri az Ügyfél email címét, mely címre a vásárlásával kapcsolatos információkat küld. A biztonsági kód a Visa és Mastercard esetében a kártya hátoldalán, az alárírási mezőben található 3 jegyű kód, American Express kártyák esetében a kártya elülső oldalán található 4 jegyű kód. Az Ügyfélnek lehetősége van belépni a Barion tárcájába és onnan teljesítenie a fizetést bankkártyájával vagy Barion egyenlegével. A fizetés teljesítéséhez az Ügyfélnek igazolnia kell, hogy elolvasta a Barion Általános Szerződési Feltételeit, a Kondíciós listáját és az Adatvédelmi szabályzatát, a megfelelő helyen történő pipálással. A Fizetek gombra kattintva az Ügyfél elindítja a tranzakciót. A tranzakció elindítását követően a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége, fedezeti és vásárlási limit kerül ellenőrzésre a kártyakibocsátó bank által. Amennyiben a kártyaadatok az ellenőrzést követően megfelelőnek bizonyulnak, a fizetendő összeget a bank zárolja a kártyán. Az összeg számlán történő terhelése számlavezető banktól függően néhány napon belül következik be.

A Barion rendszerében elfogadott kártyák a következők: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express.

Sikeres fizetés esetében az Ügyfél visszakerül a webáruház oldalára.

Az Ügyfélnek lehetősége van fizetés nélkül visszatérnie a webáruház oldalára a „Vissza a boltba fizetés nélkül” opcióra kattintva. Ez esetben a számla nem került kifizetésre, a rendelést a Szolgáltató sikertelennek tekinti.

A Barion Payment Zrt., tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi, a 2011-es Elektronikus Pénzről szóló EU direktíva és a 2013. évi CCXXXV. törvény alapján.

Engedély száma: H-EN-I-1064/2013 | Intézmény azonosító: 25353192

Bankkártyás fizetés fejében a Szolgáltató többletdíjat nem számít fel.

5.6.3.4. A fizetési határidő átutalás esetén 8 nap.

5.7. A rendelés teljesítése kizárólag a termék értékének és a szállítás díjának kiegyenlítése után történik meg.

5.8. A szállítás (csak és kizárólag fizikai termékek esetében)
5.8.1. Webáruházunk megrendeléseit a Puzzle Office Service Kft. teljesíti fulfillment szolgáltatás keretében, a Fáma Futár, az MPL és a Foxpost közreműködésével.

5.8.2. Webáruházunkban „Szállítási és csomagkezelési díj” megfizetésével lehet vásárolni, melyet az ÁSZF-ben „szállítási díj”-ként jelölünk.

5.8.3. A szállítási díj a “Kosár összesen”, illetve a „Rendelés részletei” alatt látható. A szállítási költséget a megvásárolni kívánt termékek súlya és a szállítás helye alapján határozzuk meg.

A szállítás díjánál a Puzzle Office Service Kft.. érvényben lévő díjszabása az irányadó, melyről a Szolgáltató a következő linkre kattintva ad felvilágosítást: https://www.iranytu.zezil.hu/szallitasi-informaciok/

5.8.4. Az Ügyfél a „Kosár összesen” alatt tudja kiválasztani a szállítási módot.

5.8.5. A kézbesítés munkanapokon történik, a 8 és 16 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. Amennyiben nem tartózkodik a megadott helyen, úgy az MPL illetve a Fáma Futár újból megkísérli kiszállítani a csomagot. Amennyiben nem veszi át és visszakerül hozzánk a csomag, abban az esetben, ha újra szeretné megrendelni, akkor a visszaküldés költsége a vásárlót terheli és az újbóli megrendelés vételárához hozzáadásra kerül.

5.8.6. A megrendelés során megadott postázási/kézbesítési címet az Ügyfél köteles ellenőrizni. Amennyiben a Szolgáltató kézbesítője visszaküldi Szolgáltatónak a megrendelt terméket „Cím elégtelen”, „Ismeretlen”, ” Elköltözött”, „Nem vette át”, „Nem kereste” stb. jelzéssel, akkor a második (vagy későbbi) szállítást a megrendelést visszaigazoló e-mailben meghatározott ügyintézési díj, vagy a választott szállítási módhoz kapcsolódó szállítási díj (mely tartalmazza az újabb postaköltséget/szállítási díjat is) Szolgáltató részére történő befizetését követően tudja Szolgáltató ismételten teljesíteni. Az első sikertelen kézbesítést követően 180 napig őrzi meg a visszakerült terméket a Szolgáltató, majd azt újból értékesíti a 180. napot követően. Ez idő alatt az újraküldési díj ellenében (mely az Ügyfelet terheli) a Szolgáltató megkísérli a termék újbóli kézbesítését, de amennyiben az is sikertelen lesz, úgy az őrzési időbe azt is beleszámítja a Szolgáltató. A fentieket az Ügyfél maradéktalanul elfogadja.

5.8.7.Az Ügyfél köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el!

5.8.8. Amennyiben vásárlásának értéke eléri a 9500 Ft-ot, úgy belföldi szállítás esetében nem számítunk fel postaköltséget.

5.8.9. Csomagolási díjat nem számítunk fel.

5.8.10. Külföldre történő szállításra nincs lehetőség.

5.9. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

5.10. Az Ügyfél az adatok megadását követően a ”Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatos kívánságát. A Megrendelés elküldése előtt az Ügyfélnek el kell olvasnia és el kell fogadnia a felhasználási és rendelési feltételeket (ÁSZF). Az Ügyfél a megfelelő négyzet kipipálásával tudja elfogadja a felhasználási és rendelési feltételeket (ÁSZF).

5.11. Adatbeviteli hibák javítása: Az Ügyfél a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.12. Az Ügyfél a megrendelés elküldését követően e-mail-ben kap visszaigazolást a rendelésről. Amennyiben e visszaigazolás az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, az Ügyfél az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az Ügyfél rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 1. Előfizetéses online klub esetében:

5.13. Az Ügyfél/Látogató regisztrációja a vásárlás során automatikusan létrejön a tagsági felületen (www.klub.zezil.hu).

5.14. Az Ügyfél/Látogató választhat, hogy éves, vagy havi tagságot kíván vásárolni, majd a jelentkezési űrlapon a kapcsolati és számlázási adatai megadása után a „Fizetés” gombra kattintva tudja véglegesíteni a jelentkezését a tagdíj első részletének megfizetésével. Havi tagság esetében 30 naponta, éves tagság esetében évente esedékes a következő tagdíj, mely aktív tagság esetében automatikusan levonásra kerül.

5.14.1. A számlázás adatainál azt a nevet szükséges megadni, akinek a nevére az Ügyfél a számlát kéri. Áfás számla kiállítására nincs lehetőség.

5.14.2. Az Ügyfél kártyaregisztrációs fizetéssel tud fizetni. Ehhez a Szolgáltató az OTP SimplePay szolgáltatását veszi igénybe.

Az Ügyfél bankkártya adatát a Szolgáltató nem ismeri és nem is tárolja, hiszen egy titkosított csatornán keresztül, kódoltan továbbítja a banknak. A tagság időtartama alatt a tagdíjat a csoportos beszedési megbízáshoz hasonlóan automatikusan tudja az Ügyfél rendezni, bankkártyájáról a havidíj automatikusan kerül havonta levonásra, éves díj évente vonódik le.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy az Ügyfél által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával az Ügyfél hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban sf.zezil.hu kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ügyfél tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek.

A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel, a Szolgáltató fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Az Ügyfél vásárlásával igazolja, hogy jelen tájékoztatót átolvasta, annak tartalmát tudomásul vette és elfogadja.

5.15. A tagság bármikor lemondható akár a lemondási linkre kattintva a visszaigazoló emailben, akár telefonon.

5.16. Adatbeviteli hibák javítása: Az Ügyfél a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.17. Az Ügyfél a megrendelés elküldését követően e-mail-ben kap visszaigazolást a rendelésről. Amennyiben e visszaigazolás az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, az Ügyfél az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az Ügyfél rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

III. Letölthető termék, online tananyag, videó, online workshop, online program, egyéni konzultációs folyamat tanácsadás esetében:

5.18. Az Ügyfél/Látogató regisztrációja a vásárlás során automatikusan létrejön a zárt program felületen (www.program.zezil.hu).

5.19. Az Ügyfél/Látogató a jelentkezési űrlapon a kapcsolati és számlázási adatai megadása után a „Fizetés” gombra kattintva tudja véglegesíteni a jelentkezését a Szolgáltatási díj egyösszegű megfizetésével, amennyiben a Szolgáltató lehetőségképpen felkínálja a Szolgáltatási díj első részletének megfizetésével. Részletfizetés esetén kártyaregisztráció történik, a fennmaradó Szolgáltatási díj részletei 30 naponta kerülnek levonásra.

5.20.1. A számlázás adatainál azt a nevet szükséges megadni, akinek a nevére az Ügyfél a számlát kéri. Áfás számla kiállítására nincs lehetőség.

5.20.2. Az Ügyfél részletfizetés esetében kártyaregisztrációs fizetéssel tud fizetni. Ehhez a Szolgáltató az OTP SimplePay szolgáltatását veszi igénybe.

Az Ügyfél bankkártya adatát a Szolgáltató nem ismeri és nem is tárolja, hiszen egy titkosított csatornán keresztül, kódoltan továbbítja a banknak. A tagság időtartama alatt a tagdíjat a csoportos beszedési megbízáshoz hasonlóan automatikusan tudja az Ügyfél rendezni, bankkártyájáról a havidíj automatikusan kerül havonta levonásra, éves díj évente vonódik le.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy az Ügyfél által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával az Ügyfél hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban sf.zezil.hu kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ügyfél tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek.

A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel, a Szolgáltató fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Az Ügyfél vásárlásával igazolja, hogy jelen tájékoztatót átolvasta, annak tartalmát tudomásul vette és elfogadja.

5.21.Részletfizetés esetében a Szolgáltatási díj fennmaradó részleteinek a megfizetése a Vásárlót terheli, annak visszamondására nincs lehetőség.

5.22. Adatbeviteli hibák javítása: Az Ügyfél a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.23. Az Ügyfél a megrendelés elküldését követően e-mail-ben kap visszaigazolást a rendelésről. Amennyiben e visszaigazolás az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, az Ügyfél az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az Ügyfél rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

 1. Megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1. A vásárlás végösszegének a Szolgáltató számlájára történő megérkezése után teljesítjük a megrendelést. A teljesítés után az Ügyfél email címére elektronikus számla kerül kiküldésre.

6.2. A fizikai termékek megrendelésének feldolgozása munkanapokon történik az aznap 15.00-ig kiegyenlített megrendelések esetében általában 16.00-19.00 óra között. A Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelések feldolgozására kijelölt napok módosítására a rendelések számának függvényében. Az általános teljesítési határidő 2-10 munkanapon belül. Online termékek esetében a megrendelés teljesítése automatikusan megtörténik a Szolgáltatás kiegyenlítése után.

6.3. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására.

6.4. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, a megrendelés adatit, majd a rendelés teljesítését.

6.5. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint az Ügyfél által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

6.6. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 1. Elállás joga

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá az Ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az Ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult az Ügyfél 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

7.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Az elállást nem kell megindokolni.

7.3. Az Ügyfél a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.4. A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését.

7.5. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

7.6. Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.7. Az Ügyfél szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát a

7.7.a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és az Ügyfél tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

7.7.b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

7.7.c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

7.7.d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

7.7.e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

7.7.f) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

7.7.g) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás az Ügyfél kifejezett kérésére keresi fel az Ügyfelet sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

7.7.h) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

7.7.i) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

7.7.j) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

7.7.k) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

7.7.l) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és az Ügyfél e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

7.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Ügyfél részére, beleértve azt a szállítási díjat is, amikor az ügyfél megkapta a terméket.

7.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

7.10. Az Ügyfél köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

7.11. Az Ügyfélnek írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

7.12. Az Ügyfél akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

7.13. Az Ügyfél kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

7.14. A Szolgáltató nem köteles az Ügyfél része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

7.15. Az elállás jogát csak abban az esetben gyakorolhatja az Ügyfél, ha az árut sértetlenül juttatja vissza. A sértetlenséget nem zárja ki a felbontott külső csomagolás. Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

7.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.17. Amennyiben az Ügyfél élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap minta segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza az Ügyfél a Szolgáltató részére.

Elállási nyilatkozat minta:
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén kell kitölteni)
Címzett: Tóth Cecília ev.
Alulírott……………….. kijelentem, hogy gyakorlom az elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:……………( ide a rendelésszámot kell beírni)
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Az Ügyfél neve:
Az Ügyfél címe:
Kelt:
A fenti minta alapján megírt Elállási nyilatkozatot e-mailben a következő címre kell küldeni: cili@zezil.hu

7.18. Az Ügyfélnek az elállási nyilatkozatban meg kell adnia megrendelésben szereplő minden adatot, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból a Szolgáltató nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/Ügyfélre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

7.19. A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

7.20. A vevőnek kell tudni igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozathoz csatolni kell. Ez okból az Ügyfél vegye figyelembe a szállítási feltételeknél írtakat.

7.21. Elállás esetén a vevő köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásba, amelyben az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként visszaküldeni a Szolgáltató részére a kérdéses termékeket. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Elállás esetén a vevő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles a Szolgáltató részére visszaküldeni.

7.22. Az Ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.23. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.24. Az Ügyfél egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.25. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 1. Jótállás, szavatosság

8.1. Szolgáltató a kötelező jótállás alá tartozó termékekre egy év jótállást vállal. A kötelező jótállás alá nem eső termékek esetén a Szolgáltató a gyártó által esetlegesen vállalt időtartamra és feltételek mellett vállal jótállást. Utóbbiak konkrét feltételeiről a Szolgáltató a Megrendelő kérésére részletes tájékoztatást ad.

8.2. A vásárlástól számított hat hónapon belül Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett.
8.3. A jótállás, ill. szavatosság érvényesítéséhez az Ügyfél köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott számlát. A hiba a felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető jótállási, ill. szavatossági időben közöltnek

8.4. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amik gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Kellékszavatosság

8.7. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.8. Az Ügyfél kérhet kicserélést, kivéve, ha az ez az Ügyfél az igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna.

8.9. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Az Ügyfél a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.10. Az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.11. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket, illetve a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.12. Ingó dolog (termék) hibája esetén az Ügyfél – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.13. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

8.14. A termék hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.15. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.16. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja az Ügyfél. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfél kell bizonyítania.

8.17. A gyártó (forgalmazó) mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8.18.Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet az Ügyfél. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás 

8.19. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a weboldalt/honlapot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

8.20. A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk az Ügyfél, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 1. A szavatossági igény esetén történő eljárás

9.1. Az Ügyfél kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.2. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, melyet 3 évig meg kell őrizni.

9.3. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon az Ügyfél rendelkezésére kell bocsátani.

9.4. Ha a Szolgáltató az Ügyfél szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

9.5. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 1. Vegyes Rendelkezések

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

10.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. Szolgáltató és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10.5. Az Ügyfél szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a az Ügyféltől beszerezze, illetve a az Ügyfél kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

 1. Panaszkezelés rendje

11.1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben az Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a cili@zezil.hu  levelezési címre küldheti el.

11.2. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. Az Ügyfél panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az lenti elérhetőségeken.

11.5. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

11.6. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz illetve területi szerveihez is, melyek elérhetőségének listáját megtalálja itt: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melynek elérhetőségének listáját megtalálja itt: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

11.7. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 1. Szerzői jogok

12.1. A Szolgáltató weboldalain, hírleveleiben és a közösségi média felületen közölt tartalmai (Facebook oldalai és Facebook csoportjai, Instagram oldala, Youtube csatornája és Pinterest fiókja), szerzői jogi műnek minősülnek, Tóth Cecília e.v. szellemi tulajdonát képezik. Ennél fogva tilos a weboldalon, hírlevelekben, közösségi média felületeken megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

12.2. A nyilvános weboldalakról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4. Tilos a weboldalak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalak vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.5. Az Ügyfél/Látogató tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 200.000 Ft/nap, videónként bruttó 200.000 Ft/nap, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft/nap. Az Ügyfél/Látogató tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 1. Felelősség korlátozása

13.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges szállítási késedelem esetében.

13.2. A Szolgáltatót nem terheli kártérítési kötelezettség a megrendelés teljes meghiúsulása esetén.

13.3.A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a webáruházhoz való internetes csatlakozás következtében következett be, illetve az internetes csatlakozás megszakadása következtében lépett fel.

13.4. Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

 1. Adatvédelem

Az adatkezelési tájékoztató itt érhető el.

Budapest, 2024.03.26.